Aportació d'aliments no peribles per a poder ajudat als més desfavorits.