"Obriu una ruta al Senyor" és la tornada que repetim una i altra vegada al llarg de l'Advent. És la veu de Joan Baptista que crida a la conversió. Necessitem ser escoltats; paguem perquè algú ens escolti. Necessitem que algú s'aturi davant les nostres alegries i preocupacions. Malgrat tots els mitjans de comunicació al nostre abast, tot i estar hiperconnectats ... correm el risc d'habitar una ciutat de sords; correm el risc de no "distingir els ecos de les veus". La presència i la veu dels "descartats" del nostre món, exigeixen que algú escolti el seu crit, el crit de la dignitat humana. Escoltem el que ens diu el Papa Francisco ...
- Així com el manament de "no matar" posa un límit clar per assegurar el valor de la vida humana, avui hem de dir "no a una economia de l'exclusió i la desigualtat". Aquesta economia mata....
No pot ser que no sigua notícia que mor de fred un ancià en situació de carrer i que sí que ho siga una caiguda de dos punts a la borsa. Això és exclusió. No es pot tolerar més que es tire menjar quan hi ha gent que passa gana. Això és iniquitat.....
- Avui tot entra dins del joc de la competitivitat i de la llei del més fort, on el poderós es menja al més feble. Com a conseqüència d'aquesta situació, grans masses de la població es veuen excloses i marginades: sense feina, sense horitzons, sense eixida.....
- Es considera a l'ésser humà en si mateix com un bé de consum, que es pot usar i després tirar. Hem donat inici a la cultura del «descart" que, a més, es promou....